โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

โครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน โดยยึดหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ซึ่งไม่เพียงทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้องแล้วยังจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยสรรพชีวิตและเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ เดินชมป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 850 เมตร

สองข้างทางจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติของป่าโกงกาง ต้นแสม ปลาตีน ปูแสม ปูก้ามดาบ นกนานาชนิด ซึ่งแหลมผักเบี้ยนั้นได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งดูนกที่ดีที่สุดของเมืองไทย ชมแหลมทรายทอดตัวยาวประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งกั้นระหว่างหาดโคลนกับหาดทราย จนได้ชื่อว่าเป็นทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยตอนบน เยี่ยมชมหอภูมิทัศนาที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นตาของยอดโกงกางและต้นแสม ระหว่างทางอาจได้ยินเสียง “กุ้งดีดขัน” อันเป็นกริยาของกุ้งเวลาดีดตัวเพื่อเคลื่อนที่ไปในโคลน แวะซื้อของที่ระลึกของโครงการฯ เช่น เสื้อยืด หมวกสาน ผลไม้อบแห้ง โปสต์การ์ด หรือจะเลือกซื้องานสานจากหญ้าธูปฤาษีฝีมือกลุ่มแม่บ้านที่นำมาจำหน่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand