ผู้ตรวจคลังเร่งแก้ปัญหา เก็บภาษีตลาดสด-สถานบันเทิง

ผู้ตรวจคลังทำแผนตรวจการบ้าน 3 กรมภาษี หวังรีดภาษีเข้าเป้า 2.61 ล้านล้าน ลุยเร่งสางปมเก็บภาษีธุรกิจนอกระบบ สถานบันเทิง พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ชี้ที่ผ่านมาเจอตอ เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจไม่ได้ถูกสั่งกีดกัน นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ตรวจกระทรวงการคลังได้ทำแผนการตรวจการทำงานของทุกหน่วยงาน

เพื่อให้การเก็บภาษีและการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแผนการเก็บภาษีปีงบประมาณ 61 ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งสิ้น 2.61 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นกรมสรรพากร 1.9 ล้านล้านบาท กรมสรรพสามิต 6 แสนล้านบาท กรมศุลกากร 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ตรวจจะเริ่มลงพื้นที่ตรวจในเดือนธ.ค.60 ซึ่งไม่ใช่เป็นการเดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้มีการตั้งแถวต้อนรับเพื่อรอรับฟังรายงานเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานว่า หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่กระทรวงการคลังจะเข้าไปช่วยแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานทำสัญญาไว้กับกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะการเก็บภาษีและการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews