พระตำหนักท้ายพิกุล พระราชวังโบราณ

ย้อนรอยอดีตไปในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา พื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกสร้างเป็นที่ประทับสำหรับพระเจ้าทรงธรรมในเวลาเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ครั้นเวลาผ่านไปพระราชวังโบราณแห่งนี้จึงหลงเหลือแค่เพียงกำแพงวัง ฐานพระตำหนัก ฐานเกยช้างม้าก่ออิฐถือปูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างพระตำหนักท้ายพิกุล

ทับบนฐานเดิมตัวอาคารเป็นเครื่องขัดแตะถือปูนบ้างเครื่องไม้บ้างแต่ผุพังหมดแล้ว จากการขุดตรวจของนักโบราณคดี กรมศิลปากร ได้พบซากฐานอาคารก่ออิฐถือปูนหลายจุด รวมทั้งเกยช้างเกยม้าที่ปรากฏซึ่งในปัจจุบันก็มีการสร้างทับบนฐานเกยเดิมที่มีฐานขนาดกว้างใหญ่กว่า นอกจากนี้ยังพบท่อน้ำดินเผาสมัยกรุงศรีอยุธยาวางเป็นแนวมาจากธารทองแดงระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand