สหรัฐฯ พอใจไทยแก้กม.คุ้มครองสิทธิ-เสรีภาพแรงงาน

ไทยแจงสหรัฐฯ เดินหน้าแก้กฏหมายคุ้มครองสิทธิ-เสรีภาพแรงงาน เตรียมชงสนช.ธ.ค.นี้ หวังได้ต่อสิทธิ์จีเอสพี จากเดิมที่สิ้นสุดในสิ้นปี 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการพบหารือกับนายวิลเบอร์ รอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และนายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ว่า สหรัฐฯ พอใจที่ไทยมีความคืบหน้าการดำเนินการปรับแก้ไขกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ   โดยนางอภิรดีฯ แจ้งว่า ได้ขอให้สหรัฐฯ ปิดการไต่สวนกรณีที่สมาพันธ์แรงงานสหรัฐฯ (เอเอฟแอล-ซีไอโอ) กล่าวหาว่า ไทยยังไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของแรงงานอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากล เนื่องจากไทยได้เดินหน้าเพื่อปรับแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอแอลโอแล้ว และคาดว่าร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเดือนธ.ค.นี้

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาพันธ์แรงงานสหรัฐฯ  ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ( ยูเอสทีอาร์) เมื่อเดือนต.ค.56 ขอให้ถอดถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่สหรัฐฯ ให้ไทย เนื่องจากเห็นว่าไทยไม่ได้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานสากล  โดยที่ผ่านมา สหรัฐฯ ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ และเมื่อสหรัฐฯ ตัดสินใจต่ออายุโครงการจีเอสพี ให้ไทยไปจนถึงสิ้นปี 60   สมาพันธ์แรงงานสหรัฐฯ จึงได้ยื่นคำร้องต่อยูเอสทีอาร์ อีกครั้งในปี 58  ขอให้ถอดไทยออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพี  โดยอ้างเหตุผลว่า การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไอแอลโอ

นางอภิรดี กล่าวว่า  หลักเกณฑ์สำคัญที่สหรัฐฯ ใช้พิจารณาให้จีเอสพี แก่ประเทศคู่ค้าที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงไทย คือ ระดับการพัฒนาประเทศ โดยจะต้องมีรายได้มวลรวมประชาขาติต่อหัว  ไม่สูงกว่า 12,475 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งระดับของไทยอยู่ที่ 5,720 เหรียญสหรัฐฯ  นอกจากนี้ประเทศที่จะได้รับสิทธิจีเอสพี จะต้องมีการเปิดตลาดสินค้าและบริการอย่างสมเหตุผล มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และมีการคุ้มครองแรงงานในระดับมาตรฐานสากล

” ในส่วนของแรงงานไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการยกร่างพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ และร่างพ.ร.บ. วิสาหกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และ สนช. โดยมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนก.ย. และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในเดือนธ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม  ในโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ครั้งนี้ ไทยจึงได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาน และเรียกร้องให้สหรัฐฯ ปิดการไต่สวนกรณีที่สมาพันธ์แรงงานสหรัฐฯ หยิบยก ซึ่งสหรัฐฯ พอใจที่ไทยมีการดำเนินการเพื่อปรับแก้ไขกฎหมายที่ชัดเจน จึงน่าจะนำไปสู่การปิดคำร้องทบทวนการให้สิทธิจีเอสพี แก่ไทย ตามที่สมาพันธ์แรงงานสหรัฐฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews